Międzynarodowe Sympozjum Medyczne 2020

 „Rola układu immunologicznego w zapobieganiu i leczeniu chorób przewlekłych i onkologicznych”.

Sympozjum odbyło się 1 lutego 2020 r. w hotelu Ibis Styles w Silver Conference Center w ramach XIII Festiwalu Zdrowia.

Wykłady w ramach sympozjum:

Dr Juan Camilo Botero – Immunoterapia w leczeniu chorób onkologicznych

Album Viscum został wymieniony po raz pierwszy jako immunomodulator około 100 lat temu. Ostatnio udowodniono, że ta immunoterapia wzmacnia układ odpornościowy pacjenta chorego na raka, aby ułatwić redukcję guzów litych.

Dr Preeti Agrawal – Program medycyny integracyjnej w leczeniu chorób przewlekłych i zmniejszeniu ryzyka zachorowania na raka

Postęp w medycynie kojarzymy z wynalezieniem nowego leku, nowatorskimi zabiegami chirurgicznymi lub bardzo kosztownym „high-tech” sprzętem medycznym. Prelekcja przedstawiła skuteczność integracyjnego programu detox i rolę modyfikacji stylu życia, czerpiących ze starożytnej mądrości, wiążącej się z „low-tech” i niskimi kosztami.

Dr Bernd-Michael Löffler – Rola kurkuminy w leczeniu chorób immunologicznych i onkologicznych – badania farmakologiczne

Kurkumina jest najlepszym obecnie badanym związkiem naturalnym. Jest to główny składnik Curcuma Longa. Jednym z głównych problemów jest słaba biodostępność kurkuminy. Badania nad preparatem CUREmin-ACTIF® wskazują na jego wysoką biodostępność.

Dr Gita Gange – Zastosowanie preparatów z jemioły w leczeniu chorób przewlekłych

W oparciu o właściwości białej jemioły: jej uderzający wygląd (kulisty kształt, zimozielone liście) i szczególne zachowanie (kwitnienie i dojrzewanie zimą – roślina pokonuje śmierć) wyraźnie wyróżnia tę roślinę. Normalne rośliny zawierają 80% wody i 20% suchej masy, Viscum Album ma 40% suchej masy i 60% wody.

Dr Juan Camilo Botero – Praktyczne zastosowania terapii Helixor

Dr Jurgen Arnhold – Ekstrakty roślinne i receptury syntetyczne dla dożylnej terapii antynowotworowej

Dr Arnhold przedstawił podstawowe informacje na temat receptur zintegrowanej terapii dożylnej kurkuminy, shogaolu i Boswellia.
Zintegrowane podejście prowadzi do zwiększonej skuteczności, może pozwolić na zmniejszenie poziomu dawkowania i skutków ubocznych.

 

Dr Dirk Huttenberger – Terapia fotodynamiczna

Zasada terapii fotodynamicznej opiera się na wzbogaceniu niektórych substancji, tak zwanych fotouczulaczy, w tkankach nowotworowych i stymulacji substancji światłem o określonej długości fali ( 665 nm) w celu wytworzenia procesów fototoksycznych. Chlorin e6 jest bardzo czystą pochodną chlorofilu ekstrahowaną z naturalnych surowców i wytwarzaną w warunkach GMP.

 Dr Angel Cuesta

Psychoonkologia; korelacja między doświadczeniem życiowym, psychiką i rakiem Szybki rozwój technologiczny położył nacisk na świat zewnętrzny. Obecna era charakteryzuje się dwoistością „Jaźni” i „Świata”. W tym kontekście kulturowym „jaźń” została zmarginalizowana, zajmując nieokreślone, niejasne miejsce.

Dr Ewa Białek – Jak reżyserować efektywnie swoją sztukę życia- teatr wewnętrzny według zasad psychosyntezy

W codziennym życiu gramy wiele ról. Nie zdajemy sobie sprawy kto je wybiera i kiedy mamy przestać je grać i być sobą. Z reguły życiowe doświadczenia przynoszą nam wiele problemów, bólu, a często przewlekłych chorób i tragedii.
Jak w sposób bezpieczny  zacząć widzieć życie w kontekście dostrzeżenia jego głębi i znaczenia naszych doświadczeń?

[yuzo_related]

Kategorie: