Konferencje medyczne

Konferencje medyczne organizowane są przez Fundację Kobieta i Natura od 2007 roku. Pierwsza edycja konferencji organizowana była dla 50 osób, ostatnia w 2016 roku – zgromadziła 400 uczestników. Konferencje zmieniły też swój charakter: oprócz polskich wykładowców pojawili się międzynarodowej sławy specjaliści z całego świata. Konferencjom towarzyszyły specjalistyczne warsztaty przeprowadzane we wrocławskich szpitalach. W ramach zrealizowanych projektów unijnych przeszkoliliśmy położne z dolnośląskich szpitali, znacząco zmieniając dzięki temu standardy opieki nad rodzącymi i ich dziećmi. Odbyły się także szkolenia „Jak prowadzić nowoczesną Szkołę Rodzenia” oraz warsztaty mające na celu wzbogacenie polskiego rynku o zawód Douli – osoby stanowiącej psychologiczne wsparcie rodzącej.
W idei tworzenia konferencji od początku towarzyszy nam myśl, że wszyscy działamy na rzecz człowieka. Zarówno lekarze, jak i personel medyczny, rehabilitanci, dietetycy, wsparcie psychologiczne i w końcu sam pacjent, odgrywają kluczową rolę w postępach leczenia. Życie każdego człowieka odbywa się na trzech poziomach: ciała, umysłu i ducha – zatem diagnoza i leczenie powinny odnosić się do tych wszystkich poziomów. Tymczasem w polskim środowisku medycznym wciąż uważa się, że opieki nad pacjentem powinien podejmować się jeden specjalista. Rzecz najistotniejsza, jaką jest dobro pacjenta, schodzi na drugi plan, ustępując obawom przed współodpowiedzialnością za jego zdrowie. Takie postępowanie wynika również z nieznajomości alternatywnych terapii i możliwości wspierania pacjenta na wielu poziomach jego potrzeb. Podczas naszych konferencji wskazujemy, jak ważnym elementem jest otwarcie się na potrzeby drugiego człowieka oraz jak bardzo na jakość jego zdrowia i życia może wpłynąć podejście każdej osoby, z którą kontaktuje się w procesie leczenia. Różnorodność potrzeb każdego pacjenta nie pozwala na uogólnianie żadnego przypadku i jednakowe traktowanie według założonego schematu. Istotny wpływ mają zawsze: dieta, stan psychiki, zindywidualizowane warunki fizyczne, środowisko życia, relacje z innymi – u każdego w różnym stopniu.

Konferencja 2018

3 marca 2018 r. Hotel Ibis Styles, Wrocław   TEMAT KONFERENCJI Terapie komplementarne w profilaktyce i w leczeniu chorób cywilizacyjnych,... Pokaż więcej

Konferencja 2016

IV Międzynarodowa Konferencja Umysł, emocje i relacje – wpływ na rozwój i leczenie chorób przewlekłych i onkologicznych 16 kwietnia 2016 r.... Pokaż więcej