Sympozjum Medyczne 1 luty 2020 Wrocław

"Rola układu immunologicznego w zapobieganiu i leczeniu chorób przewlekłych i onkologicznych" - Silver Conference Center - Hotel Ibis Styles Wrocław Centrum  1 lutego 2020 

Zapraszamy na Sympozjum medyczne 2020

1 luty 2020, Wrocław, Hotel Ibis Styles w Silver Conference Center


Zapraszamy lekarzy, pielęgniarki, terapeutów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką zdrowia i zastosowania naturalnych terapii w leczeniu chorób przewlekłych i onkologicznych


Temat sympozjum: Rola układu immunologicznego w zapobieganiu i leczeniu chorób przewlekłych i onkologicznych

Termin: 1 luty 2020, 9.00 - 17.00

Koszt: 300zł

Ostatnie miejsca dostępne w sprzedaży
Zarezerwuj miejsce!

Zadzwoń lub napisz!

tel. 667 939 372, email: [email protected]


Wykłady w ramach sympozjum:

09:00 - 09:45 - Dr Juan Camilo Botero - Immunoterapia w leczeniu chorób onkologicznych

Album Viscum został wymieniony po raz pierwszy jako immunomodulator około 100 lat temu. Ostatnio udowodniono, że ta immunoterapia wzmacnia układ odpornościowy pacjenta chorego na raka, aby ułatwić redukcję guzów litych.

czytaj więcej

Album Viscum jest silnym modulatorem odporności wrodzonej i adaptacyjnej pacjenta chorego na raka. Viscum (Helixor) pomaga układowi odpornościowemu pokonać fazę ucieczki, w której rak ma sprzyjające warunki do rozwoju i nawrotu. Album Viscum to bezpieczne i skuteczne leczenie raka. Dodatkowe spotkanie z Dr Botero na temat praktycznych zastosowań terapii Helixor odbędzie się w godzinach 12:00 -13:00

09:45 - 10:30 - Dr Preeti Agrawal - Program medycyny integracyjnej w leczeniu chorób przewlekłych i zmniejszeniu ryzyka zachorowania na raka

Postęp w medycynie kojarzymy z wynalezieniem nowego leku, nowatorskimi zabiegami chirurgicznymi lub bardzo kosztownym "high-tech" sprzętem medycznym. Prelekcja przedstawi skuteczność integracyjnego programu detox i rolę modyfikacji stylu życia, czerpiących ze starożytnej mądrości, wiążącej się z "low-tech" i niskimi kosztami.

czytaj więcej

Prezentacja pokaże, że

 •  choroby chroniczne, takie jak między innymi endometrioza, niepłodność, choroby naczyniowo- sercowe, choroby prostaty, alergie, choroby układu pokarmowego, tarczycy, choroby układu nerwowego mogą być wyhamowane a nawet odwrócone dzięki oczyszczeniu programem detox.
 • Wszechstronne i kompleksowe zmiany stylu życia mogą wpłynąć na ekspresję genów i zapobiegać chorobom genetycznym
 • Zmiana stylu życia i detoksyfikacja odgrywają ogromną rolę w zmniejszaniu ryzyka zachorowań na raka.

10:30 - 11:00 - Przerwa

11:00 - 11:30 - Dr Bernd-Michael Löffler - Rola kurkuminy w leczeniu chorób immunologicznych i onkologicznych - badania farmakologiczne

Kurkumina jest najlepszym obecnie badanym związkiem naturalnym. Jest to główny składnik Curcuma Longa. Jednym z głównych problemów jest słaba biodostępność kurkuminy. Badania nad preparatem CUREmin-ACTIF® wskazują na jego wysoką biodostępność.

czytaj więcej

Prezentacja przedstawi:

 •  Zastosowanie, dawkowanie i protokoły leczenia kurkuminą
 • Poprawę biodostępności doustnej kurkuminy wytwarzanej przez CUREmin-ACTIF®
 • Wskazania do stosowania miejscowego w atopowym zapaleniu skóry

11:30 - 12:00 - Dr Gita Gange - Zastosowanie preparatów z jemioły w leczeniu chorób przewlekłych

W oparciu o właściwości białej jemioły: jej uderzający wygląd (kulisty kształt, zimozielone liście) i szczególne zachowanie (kwitnienie i dojrzewanie zimą - roślina pokonuje śmierć) wyraźnie wyróżnia tę roślinę. Normalne rośliny zawierają 80% wody i 20% suchej masy, Viscum Album ma 40% suchej masy i 60% wody.

czytaj więcej

Zawiera duże ilości: potasu, wapnia, krzemionki, magnezu, fosforu, azotu i 3% argininy. Najważniejszymi składnikami są białko wisko-lektyny (cytostatyczne i cytotoksyczne) i wiskotoksyny (podobne do jadu węża - działające cytolitycznie na błonę komórkową), które są najważniejsze w przywracaniu funkcji immunologicznej w nowotworach, chorobach autoimmunologicznych i alergicznych. Kilka badań naukowych wykazało, że Jemioła aktywuje specyficzne i niespecyficzne mechanizmy odpornościowe. Te jadopodobne substancje powodują reakcję zapalną w ludzkim ciele, która aktywuje układ odpornościowy aż do komórek macierzystych.

Aktywność komórek macierzystych w ciele oznacza zdolność do stania się podobną do dowolnej wyspecjalizowanej komórki i aktywnego uczestnictwa w procesach regeneracyjnych poprzez interakcję z organizmem i jego mikrośrodowiskiem. Komórki macierzyste są zaprogramowane do utrzymania homeostazy organizmu, tj. Zdrowia. Wysoka zawartość światła i ciepła wewnętrznego - Mg jest ważna w leczeniu depresji i chorób psychicznych. Prezentacja oparta na wieloletnim doświadczeniu przedstawi wskazania i przeciwwskazania do używania Białej Jemioły:

 • Przypadku chorób stawów i kręgosłupa, urazów i bólu
 • Przewlekłe wirusowe przypadki wirusowego zapalenia wątroby typu B i C.
 • Choroby przedrakowe - piersi, jajników, nerek, torbiele i mięśniaki macicy
 • Depresja, lęk, nerwica
 • Alergia, terapia astmy oskrzelowej.

12:00 - 13:00 - Dr Juan Camilo Botero - spotkanie z Dr Botero na temat praktycznych zastosowań terapii Helixor

13:00 - 14:00 - Przerwa

14:00- 14:45 - Dr Jurgen Arnhold - Ekstrakty roślinne i receptury syntetyczne dla dożylnej terapii antynowotworowej

Dr Arnhold przedstawi podstawowe informacje na temat receptur zintegrowanej terapii dożylnej kurkuminy, shogaolu i Boswellia.
Zintegrowane podejście prowadzi do zwiększonej skuteczności, może pozwolić na zmniejszenie poziomu dawkowania i skutków ubocznych.

czytaj więcej

Badania nad Kurkuminą mają 30-letnią historię. Wykazano, że podana dożylnie osiąga ona wyższy poziom w osoczu w porównaniu do podania doustnego.
Testy chemoczułości na krążących komórkach nowotworowych (CTC) wykazują przekonujące wyniki i są porównywalne ze standardowymi środkami chemoterapeutycznymi.
Prezentacja przedstawia wyniki badania podwójnie ślepej próby kontrolowanego testu placebo kurkuminy i paklitakselu w zaawansowanym raku piersi.

Oprócz dotychczasowych wyników absolutnie konieczne jest przyjrzenie się rakowym komórkom macierzystym. Przeważnie nie są one wywoływane przez standardowe terapie, takie jak chemia i promieniowanie, ale mają wysoki potencjał indukowania nawrotów nowotworu i przerzutów.
Inne substancje botaniczne mogą również wykazywać działanie synergiczne, takie jak resweratrol, artesunate, boswellia, oliphenolia i witamina C w dużych dawkach.
Zaprezentowane zostaną harmonogramy terapii i przykłady ważnych chorób nowotworowych i zapalnych, aby dać przegląd możliwości terapeutycznych.

14:45 - 15:30 - Dr Dirk Huttenberger - Terapia fotodynamiczna

Zasada terapii fotodynamicznej opiera się na wzbogaceniu niektórych substancji, tak zwanych fotouczulaczy, w tkankach nowotworowych i stymulacji substancji światłem o określonej długości fali ( 665 nm) w celu wytworzenia procesów fototoksycznych. Chlorin e6 jest bardzo czystą pochodną chlorofilu ekstrahowaną z naturalnych surowców i wytwarzaną w warunkach GMP.

czytaj więcej

W szeroko zakrojonych testach przedklinicznych i klinicznych zbadano potencjał tej substancji, która wykazuje wyjątkowo duże stężenie w tkance guza w porównaniu z tkanką normalną. bUmożliwia to niezwykle skuteczne niszczenie tkanki nowotworowej przy jednoczesnych zachowaniu zdrowej tkanki.

Skutki uboczne, które należy przypisać chlorowi, nie zostały ustalone.
W badanmiu fazy IIb zbadano skuteczność i bezpieczeństwo leczenia raka oskrzeli. W terapii raka płuc światłowody umieszczano bezpośrednio w sąsiedztwie guzów za pomocą bronchoskopów. Dalszymi wskazaniami są guzy pęcherza, raki przełyku, bazalioma i guzy6 okolic głowy i szyi. Istnieje również możliwość zastosowania w dziedzinie leczenia chorób zakaźnych

15:30 - 16:15 - Dr Angel Cuesta

Psychoonkologia; korelacja między doświadczeniem życiowym, psychiką i rakiem Szybki rozwój technologiczny położył nacisk na świat zewnętrzny. Obecna era charakteryzuje się dwoistością „Jaźni” i „Świata”. W tym kontekście kulturowym „jaźń” została zmarginalizowana, zajmując nieokreślone, niejasne miejsce.

czytaj więcej

Ta tendencja generuje patologiczne ścieżki w naszym życiu. Rak to utrata „Jedności” na poziomie organicznym, poprzedzona fragmentacją i oddzieleniem Myślenia, Czucia i Chęci.
Na Sympozjum przedstawiony będzie temat korelacji pomiędzy doświadczeniem życiowym, psychiką i rakiem.

16:15 - 17:00 - Dr Ewa Białek - Jak reżyserować efektywnie swoją sztukę życia- teatr wewnętrzny według zasad psychosyntezy

codziennym życiu gramy wiele ról. Nie zdajemy sobie sprawy kto je wybiera i kiedy mamy przestać je grać i być sobą. Z reguły życiowe doświadczenia przynoszą nam wiele problemów, bólu, a często przewlekłych chorób i tragedii.
Jak w sposób bezpieczny  zacząć widzieć życie w kontekście dostrzeżenia jego głębi i znaczenia naszych doświadczeń?

czytaj więcej

Zaprezentowana metoda pomoże osiągać harmonię wewnętrzną (homeostazę na poziomie psychicznym), jak również zobaczyć życie w bardziej przyjazny sposób i rozpocząć proces zarządzania nim każdego dnia, poprzez znalezienie reżysera i dania mu atrybutów władzy.

Termin: 1 luty 2020, 9.00 - 17.00

Koszt: 300zł

Ostatnie miejsca dostępne w sprzedaży
Zarezerwuj miejsce!

Zadzwoń lub napisz!

tel. 667 939 372, email: [email protected]

Współorganizatorzy

Patronat honorowy

Patronat Honorowy Wojewody Dolnośląskiego Patronat Honorowy Prezydenta Wrocławia