Władzami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd.

Zarząd Fundacji:
Preeti Agrawal – Prezes Fundacji
Anil Agrawal
Ewa Kościelecka
Aneta Magda

Rada Fundacji:
Marek Jankowski – Przewodniczący Rady Fundacji
Marek Elias
Marian Gabryś
Małgorzata Rudnicka
Józef Kosik
Małgorzata Czyżewska

Marek Danielak

Marek Szmigiel

[yuzo_related]

Kategorie: