Strach starości – choroba Alzheimera, dementia

Choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera nie jest jedynym rodzajem demencji; jej inne, często spotykane formy wywoływane są stwardnieniem naczyń krwionośnych w mózgu, co może być skutkiem częstego spożywania alkoholu i złej, ubogiej w elementy odżywcze diety.

Obecnie prawie 5 procent kobiet w wieku około 60 lat cierpi na jedną z form demencji, współczynnik ten wzrasta do 12 procent powyżej 75. roku życia, a niektóre badania sugerują, że aż 28-50 procent wszystkich ludzi, którzy przekroczą 85. rok życia dotkniętych będzie jakąś odmianą demencji.

Poprawa pracy mózgu

Kluczem do zrozumienia i poprawy pracy mózgu jest uświadomienie sobie faktu, że normalna, następująca wraz z upływem czasu utrata komórek mózgowych nie jest koniecznie związana z zaprzestaniem pełnienia przez umysł jego funkcji. Badania dowiodły, że przez całe nasze życie podczas procesu przechodzenia „od naiwności do mądrości” funkcjonowanie naszego umysłu zostaje utrwalone według pewnych nabytych wzorów.

Pomyśl o swoim mózgu jako o drzewie, które wymaga regularnego przycinania gałęzi, aby mogło osiągnąć optymalny kształt i jak najlepiej spełniać swe zadanie. Utrata komórek mózgowych podczas starzenia się jest podobna do przycinania pobocznych gałęzi drzewa, które nie są ważne, a nawet mogą przeszkadzać we właściwym funkcjonowaniu mózgu, przesłaniając świadomość i jasność myśli. Uzupełnieniem tego procesu jest zwiększanie się z wiekiem ilości rozgałęzień dendrycznych i aksonalnych wśród komórek mózgowych wraz z powiększaniem się naszej zdolności do tworzenia kompleksowych skojarzeń i powiązań logicznych. Oznacza to, że im starsi i bardziej doświadczeni się stajemy, tym więcej mało ważnych połączeń i komórek mózgowych tracimy, a rozwijamy więcej nowych połączeń, które pomagają nam łączyć w całość i wykorzystywać wszystkie nasze doświadczenia życiowe.


stopka redakcyjna

Fragment pochodzi z książki: Siła jest w tobie, dr Preeti Agrawal