Isha Kriya – dobre zdrowie i powodzenie w życiu

Isha Kriya

Co to jest Isha Kriya

Isha Kriya jest prostą, ale skuteczną metodą, która wywodzi się z ponadczasowych nauk o jodze. „Isha” nawiązuje do źródła stworzenia, natomiast „kriya” dosłownie znaczy „działanie wewnętrzne”. Metoda ta pomaga w odnalezieniu własnego źródła istnienia oraz w stworzeniu życia według własnej wizji.

Isha Kriya nie wymaga dużej sprawności fizycznej czy doświadczenia. Poprzez 12 minutową sesję, jednostka może szybko osiągnąć bardzo dobry stan zdrowia i doświadczyć powodzenia w sferze społecznej. Uczy również bezstresowego życia i pozwala cieszyć się większą pozytywną energią. Codziennie praktykowanie Isha Kriya to przede wszystkim radość i zdrowie oraz potężne narzędzie do radzenia sobie z pośpiechem współczesnego życia. 

Instrukcja Isha Kriya 

Przygotowanie:

– usiądź wygodnie ze skrzyżowanymi nogami i wyprostuj plecy,

– trzymaj dłonie na udach i skieruj je ku górze,

– z lekko uniesioną głową i zamkniętymi oczami i skup się na miejscu między brwiami

Medytacja:

Medytacja odbywa się w trzech etapach:

– 1: powolny i delikatny wdech i wydech – z każdym wdechem należy powtarzać w swoim umyśle „nie jestem ciałem”, natomiast z każdym wydechem „nie jestem nawet umysłem”. Etap ten powinien trwać od 7 do 11 minut.

– 2: wypowiedz głośno 7 razy „A” tak aby poczuć wibracje, za każdym razem zrób głęboki wydech

– 3: siedź przez kolejne 5-6 minut, skupiając się na miejscu pomiędzy brwiami

Całkowity czas trwania sesji to od 12 do 18 minut. Można jednak praktykę wydłużyć w zależności od indywidualnej potrzeby.

Na co należy zwrócić uwagę?

– podczas medytacji nie zwracaj uwagi na żadne czynności ciała czy umysłu,

– zignoruj wszytstko to co dzieje się dookoła,

– nie rób przerw, gdyż zakłócą przepływy energii

– wykonując Isha Kriya musić ćwiczyć min przez 12 min 2 razy dziennie przez 48 dni lub 1 raz dziennie przez 90 dni,

– z sesji może korzystać każdy ciesząc się z korzyści jakie za sobą niesie, należy jednak trzymać się instrukcji i nie wprowadzać zmian,

  dla lepszych efektów możesz o każdej porze dnia powtarzać formułkę: „nie jestem ciałem”, „nie jestem nawet umysłem”

Co zyskujesz dzięki Isha Kriya?

   Musisz zdać sobie sprawę z tego, że rozpoczęcie procesu życia nie jest naszym świadomym wyborem. Kiedy się rodzimy jesteśmy bardzo mali, dorastamy, gromadzimy doświadczenia i wrażenia. Stajemy się po części tym co otrzymaliśmy.

   Wszystkie życiowe doświadczenia i wrażenia, które gromadzisz są twoje, ale nigdy nie będą tobą. Podajmy prosty przykład: dzisiaj mógłbyś zdobyć „70-cio kilowe ciało”, ale możesz zdecydować i zrobić je „60-cio kilowym”. Nie będziesz szukał tych 10-ciu kilogramów, ponieważ byłyby one nagromadzeniem. Podobnie jest z twoim umysłem, który nagromadza  wrażenia. W momencie kiedy identyfikujesz się z jakimś doświadczeniem, identyfikujesz się również z tym czym nie jesteś, a twoja percepcja zostaje zaburzona i silnie zniekształcona. Zaczynasz postrzegać świat poprzez pryzmat przetrwania, a nie w sposób jaki naprawdę jest.

   Bardzo często najważniejszym celem w naszym życiu jest przetrwanie, które nie jest wystarczające, ponieważ aby naprawdę żyć musimy zaspokoić również inne potrzeby.

   Medytacja da ci poczucie spokoju i wewnętrzny stan równowagi. To przede wszystkim sztuka skupiania uwagi, trwania w stanie głębokiego skupienia i spoglądania wewnątrz siebie. Medytację uprawiamy po to aby mieć całkowitą jasność i klarowność postrzegania, żeby widzieć życie takim jakim jest.

Dlaczego podczas medytacji trzymamy głowę uniesioną ku górze?

Siedzenie z głową delikatnie uniesioną ku górze jest nie po to aby zobaczyć coś unoszącego się w powietrzu lub by sobie coś wyobrazić. Trzymasz głowę zadartą ku górze, ponieważ twój umysł i ciało staje się wtedy bardziej otwarty na pomysły i sugestie. (Sadhguru)

Co nam daje medytacja?

Isha Kryia tworzy pewną przestrzeń pomiędzy tobą, a twoim ciałem i pomiedzy tobą, a twoim umysłem. Jeśli zmagasz się z czymś w swoim życiu to tylko dlatego, że się z tym utożsamiasz. Każde cierpienie przez które przechodzisz jest wytwarzane w twoim umyśle. Jeśli zdystansujesz się do swojego umysłu to czy może pojawić się cierpienie? Podczas medytacji istnieje odległość pomiędzy tobą, a twoim umysłem a ty odczuwasz spokój. Jeśli będziesz medytować każdego dnia nadejdzie dzień kiedy stan równowagi węwnętrznej i spokój będą trwać nie tylko podczas sesji, ale również po jej zakończeniu. (Sadhguru)

Jak ważny jest sposób oddychania?

Oddech jest nicią, która wiąże cię z ciałem. Jeśli zostałby zabrany ci oddech, twoje ciało by się rozpadło. To co nazywasz ciałem i to co nazywasz “sobą” zostało złączone za pomocą oddechu. I to oddech decyduje o wielu aspektach i tym kim teraz jesteś. Dla różnych poziomów myśli i emocji przez które przechodzisz twój oddech przybiera różne rodzaje i wzory. Jeśli jesteś zły będziesz oddychał w inny sposób niż wtedy kiedy jesteś wesoły.

   Na tej zasadzie oparta jest nauka pranayama i kriya: poprzez świadomy sposób oddychania twoje uczucia i doświadczanie może ulec pozytywnej przemianie. Oddech też może być wykorzystany jako narzędzie do robienia wielu innych rzeczy z twoim ciałem i umysłem. W Isha Kriya używany jest prosty proces oddychania ale kryia sama w sobie nie jest oddechem. Oddech jest tylko narzędziem. Sposób w jaki oddychasz pokazuje w jaki sposób myślisz. Twoje całe życie, cały podświadomy umysł jest wpisany w twój oddech. Kiedy tylko zdasz sobie z tego sprawę życie staje się inne. (Sadhguru)

Jaki efekt ma wydawanie dźwięku “Aaa”?

Wydawanie dźwięku “aaa” ma na celu uruchomienie centrum w twoim ciele – miejsce jakim jest okolica pępka.

Cała energia zgromadzona w twoim ciele nazywana jest prana lub shakti i nie przemieszcza się w przypadkowy sposób, ale w określony wzór. Istnieje 72,000 dróg w który prana krąży w twoim ciele. Ścieżki po których się porusza nazywane są nadis.

Wydawanie dźwięku „Aaa” podczas medytacji powoduje spotkanie się ścieżek nadis w centrum twojego ciała. Wibracje, które poczujesz w miejscu poniżej pępka w trakcie wypowiadania tego dźwięku będą  rozprzestrzeniać się wzdłuż całego ciała. Aktywacja centrum twojego ciała przyniesie zdrowie, bardzo dobre samopoczucie i pomyślność. (Sadhguru)

[yuzo_related]

Kategorie: