Sięganie do przyczyn – holistyczne leczenie i profilaktyka zdrowia

Holistyczne leczenie i profilaktyka zdrowia

Podstawą wszystkich tradycyjnych systemów medycznych – ajurwedy, medycyny chińskiej, ludowej czy mądrości kultur pierwotnych – jest głęboki szacunek do przyrody i świadomość współzależności wszystkich żywych organizmów. Kluczowe jest poznanie pacjenta; leczenie odbywa się na poziomie fizycznym, emocjonalnym i duchowym. Głównym założeniem systemów jest, prócz leczenia symptomów, docieranie do przyczyn choroby i zapobieganie jej nawrotom.

Niestety, współczesna medycyna akademicka skupia się wyłącznie na chorobie, niemal do tego stopnia, że rozpatruje ją w odizolowaniu od pacjenta. Leczenie często wywołuje skutki uboczne, nie zapobiega nawrotom schorzenia i nie dociera do pierwotnej przyczyny jego wystąpienia. Najczęściej używanymi lekami są antybiotyki, które skutecznie zwalczają zakażenia wywoływane przez bakterie, ale są absolutnie bezużyteczne w leczeniu chorób wirusowych, takich jak grypa czy przeziębienie. Ponadto, w wyniku masowego nadużywania ich wartość terapeutyczna uległa znacznemu obniżeniu.

Sięganie do przyczyn – holistyczne leczenie i profilaktyka zdrowia

Nowoczesne podejście do leczenia chorób dziecięcych to podejście integracyjne – praktyka medyczna, która włącza elementy medycyny tradycyjnej i naturalnej we wszechstronny, wyczerpujący plan leczenia obok standardowego postępowania diagnostyczno-leczniczego medycyny akademickiej. W porównaniu do konwencjonalnych metod leczenie integracyjne dociera do przyczyn choroby i zapobiega jej nawrotom. Choć podejście obu systemów (wschodniego i zachodniego) do leczenia jest zupełnie odmienne, mają one jeden cel – pomóc chorym. Dlatego też otwartość i poszanowanie dla odmiennego modelu leczenia jest najlepszą drogą. Oba systemy mają wiele do zaoferowania pacjentom i sobie nawzajem. Przyszłość medycyny leży w zintegrowaniu obu jej odmian.

Świadomi rodzice zdają sobie sprawę z ograniczonej możliwości leczenia w systemie konwencjonalnym, dlatego coraz częściej szukają odmiennych rozwiązań. Wielu rodziców korzysta z medycyny komplementarnej w leczeniu dzieci. Niestety, niewielu z nich informuje swoich pediatrów o stosowanym leczeniu. Jednocześnie też większość specjalistów medycyny akademickiej niewiele wie o alternatywnych metodach leczenia i wyznaje opinię (często bez namysłu), że są one nieskuteczne. Niezwykle istotne jest więc promowanie podejścia integracyjnego w środowisku lekarzy pierwszego kontaktu, w tym pediatrów, internistów i lekarzy rodzinnych.

Holistyczne leczenie na dolegliwości dziecięce

Medycyna integracyjna potrafi nie tylko skutecznie leczyć, ale również zapobiegać większości chorób dziecięcych, takich jak alergie, problemy z odpornością, nerkami, jelitami, żołądkiem, zaburzenia neurologiczne, ADHD, nerwice, moczenie nocne i inne. Choroby dziecięce leczy się naturalnymi preparatami ziołowymi, zaleceniami dietetycznymi, lekami homeopatycznymi, suplementami, a także wykorzystuje się terapie wschodnie, m.in. laseropunkturę, refleksoterapię i masaże. Przy problemach neurologicznych świetnymi terapiami uzupełniającymi są terapia cranio-sakralna, osteopatia i integracja strukturalna.


stopka redakcyjna

Idea holistycznego leczenia i profilaktyki zdrowia szerzej omówiona jest w książce: Zdrowie jest w nas, dr Preeti Agrawal