10. Międzynarodowy Kongres – prelegenci

Prelegenci 10. Kongresu o diecie

Odżywianie a dieta – w ujęciu medycyny tradycyjnej i współczesnej

 

Prof. Alexander Herzog – Niemcy (Germany)

W 1984 r. otrzymał dyplom w zakresie medycyny na Uniwersytecie w Heidelbergu, w Niemczech. W tym czasie, w Niemieckim Centrum Badań nad Rakiem w Heidelbergu, przeprowadził badania na temat leczenia szczepionką przeciwnowotworową na modelach zwierzęcych. Po zrobieniu w Szpitalu Uniwersyteckim w Heidelbergu specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych i onkologii, Dr Herzog zaczął dostrzegać słabości wynikające ze stosowania tylko tradycyjnych metod leczenia. Mimo, że zabiegi często były przeprowadzone z sukcesem, wielu pacjentów odczuwało bardzo poważne skutki uboczne, które znacząco pogarszały jakość ich życia. Dr Herzog zdał sobie sprawę, że chcąc uzyskać lepsze wyniki w leczeniu raka należy zoptymalizować skuteczność konwencjonalnych metod leczenia, takich jak chemioterapia i radioterapia. W tym celu zastosował uzupełniające zabiegi, które miały na celu poprawę jakości życia pacjentów. W szczególności zwrócił uwagę na ogromną rolę układu odpornościowego. Swoje doświadczenie zdobywał szpitalach holistycznych, gdzie jako starszy konsultant opracował i wdrożył uzupełniające leczenie chorób nowotworowych. Ten nowy i bardziej skuteczny system leczenia raka, o mniejszych skutkach ubocznych, przyniósł mu sławę i uznanie środowiska medycznego. Jednym z jego głównych obszarów zainteresowań w terapii i badaniach są różne zabiegi hipertermii, w szczególności hipertermii całego ciała. W ciągu ostatnich 10 lat stał się jednym z najbardziej doświadczonych i cenionych specjalistów w leczeniu nowotworów z wykorzystaniem hipertermii. Profesor badał również czynniki lecznicze, które mogą pochodzić od samych pacjentów. Zaowocowało to opublikowaną wraz z dr Kretschmer książką o zdrowym odżywianiu w chorobach nowotworowych (książkę wydało znane wydawnictwo naukowe – Haug). Herzog jest członkiem wielu prestiżowych niemieckich i międzynarodowych towarzystw onkologicznych oraz wykładowcą na konferencjach naukowych organizowanych na wszystkich kontynentach. Od 2010 r. prof. Herzog wykłada na Uniwersytecie w Sewilli. W prywatnej klinice i szpitalu prof. Herzoga leczą się pochodzący ze wszystkich stron świata pacjenci onkologiczni.

Profesor Herzog received his medical degree at the University of Heidelberg in Germany in 1984. During that time, he conducted a study, at German Cancer Research Center in Heidelberg, on  the treatment of vaccine against cancer in animal models. While doing the specialization in internal medicine and oncology at the University hospital in Heidelberg, he came to the conclusion that traditional treatments are not enough. Despite being beneficial to some patients they were causing, at the same time, devastating side effects, which destroyed the quality of life. A. Herzog immediately realized that the accomplishment of a better result in the treatment of cancer can be made possible by optimizing the conventional methods such as chemotherapy i radiation therapy at the same time allowing the use of additional treatments to maintain or improve the quality of life.

While working as the head in many hospitals he developed a new treatment of cancer with greater effectiveness and fewer side effects – Hyperthermia. Over the past 10 years he has become one of the most experienced specialists in the treatment of general and local hyperthermia in Germany. He is a member of various German and international companies of cancer, he is a lecturer at scientific meetings. Since 2010 he is a professor at the University of Seville. In his private clinic and hospital he treats patients with cancer from all over the world.

  

dr Claude Diolosa – Włochy (Italy)

Claude Diolosa z Francji (aktualnie mieszka w Asyżu we Włoszech) jest znanym w Europie specjalistą tradycyjnej medycyny chińskiej oraz nauczycielem sztuk walki Dalekiego Wschodu. Przez wiele lat prowadził praktykę lekarską w Niemczech, a potem we Francji.

Wykłada tradycyjną medycynę chińską (TMC) w formie kilkuletnich kursów podyplomowych dla lekarzy i terapeutów w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Francji, Polsce, Czechach. Jego głęboka wiedza i niezwykły talent w przekazywaniu tej trudnej, skomplikowanej sztuki, przyniósł mu szacunek i wielką popularność również w środowiskach innych niż medyczne.

Medycynę chińską studiował w l’Université Européenne de Sinobiologie w Paryżu oraz w Chengdu University of Traditional Chinese Medicine (Syczuan, ChRL). Jego nauczycielami byli chińscy mistrzowie, ze znanych lekarskich rodów, w których rodzinny przekaz tradycyjnej medycyny chińskiej przekazywany jest od ponad dwudziestu pokoleń.

Zgodnie z zasadami sztuki medycznej, sam nadal kształci się (m.in. w Chinach, w Chengdu, znanym ośrodku kształcenia lekarzy, gdzie tradycyjna medycyna chińska jest również wykładana w języku angielskim). Sam natomiast zapraszany jest jako ceniony wykładowca na największe kongresy medycyny chińskiej w Europie.

Claude Diolosa jest jednocześnie wykładowcą, terapeutą, filozofem, poszukiwaczem prawd uniwersalnych, nauczycielem życia w harmonii między ciałem i duszą. 

Claude Diolosa from France (currently living in Assisi, Italy) is a specialist in Traditional Chinese Medicine and a Far East martial arts instructor known across Europe. For many years he worked as a doctor in Germany and France.

He gives lectures on Traditional Chinese Medicine in the form of postgraduate courses for doctors and therapists in Germany, Austria, Switzerland, France, Poland and the Czech Republic. His vast knowledge and remarkable talent in conveying this difficult and complicated art have won him respect and huge popularity in various circles outside the world of medicine.

He studied Traditional Chinese Medicine at the European University of Chinese Medicine (l’Université Européenne de Sinobiologie) in Paris as well as the Chengdu University of Traditional Chinese Medicine (Sichuan, China). Among his teachers there were Chinese masters from esteemed medical families where Traditional Chinese Medicine has been taught for more than 20 generations.

According to the art of medicine principles, he continues his self-education (e.g.: in a prestigious university in Chengdu, China, where lectures on Traditional Chinese Medicine are also given in English). He is often invited to the most important Traditional Chinese Medicine congresses in Europe as a well-regarded lecturer.

Claude Diolosa is a lecturer, therapist, philosopher, discoverer of universal truths and a teacher of life in harmony between the body and the mind.

 

Dr Siri Chand Khalsa – USA

Dr Khalsa uczęszczała do Thomas Jefferson High School for Science and Technology na przedmieściach Waszyngtonu. Ukończyła studia II stopnia z biologii na Old Dominion University ze specjalizacją ‘Endokrynologia Rozrodu’. Po zakończeniu studiów Dr Khalsa uczęszczała do Eastern Virginia Medical School w Norfolk, Virginia. Następnie kontynuowała naukę w Mayo Clinic na Florydzie w celu ukończenia rezydentury w zakresie chorób wewnętrznych. Dr Khalsa uważa, że połączenie nauki z kreatywnością ma doskonałe odniesienie w kuchni.  Jest pasjonatką gotowania od najmłodszych lat, kiedy oglądała programy kulinarne zamiast kreskówek. Miała okazję podróżować po wspaniałych restauracjach na całym świecie. Podczas tych podróży uformowała kompleksowe i holistyczne podejście do wegetariańskiego żywienia.  Nauka zawsze była jej pasją.

Science has always been a passion and she was fortunate to attend Thomas Jefferson High School for Science and Technology in suburban Washington, DC. She obtained her undergraduate degree in Biology from the University of Virginia and went on in her studies to obtain a Master’s degree in Biology with a focus in Reproductive Endocrinology at Old Dominion University. After completing her graduate degree, she entered Eastern Virginia Medical School in Norfolk, Virginia and then progressed to Mayo Clinic in Florida to complete a residency in Internal Medicine. She relocated to Phoenix five years ago from the East Coast. For Dr. Khalsa, the intersection of science and creativity as it mingles in cooking has always been a delight. An avid cook since a young age, she was watching cooking shows instead of cartoons as a child and as the years have progressed, she has been blessed to travel to great restaurants and cooking centers around the world. Through this journey, she has slowly formulated a comprehensive holistic approach to vegetarian eating and nutrition. 

 

dr Joanna Pieczyńska – Polska (Poland)

Dr Joanna Pieczyńska  uzyskała tytuł doktora nauk farmaceutycznych z zakresu bromatologii (nauk o żywności i żywieniu człowieka) na Wrocławskim Uniwersytecie Medycznym. Opublikowała wiele prac naukowych zarówno w krajowych, jak i międzynarodowych czasopismach. W kręgu jej zainteresowań naukowych są ocena stanu odżywienia różnych populacji, znaczenie pierwiastków śladowych w przebiegu ciąży i ich wpływ na status antyoksydacyjny. Jest wiceprzewodniczącą wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Dietetyki oraz praktykującym dietetykiem. Aktualnie pracuje jako adiunkt w Katedrze i Zakładzie Bromatologii i Dietetyki, Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dr  Joanna Pieczyńska holds Ph. D degree from Wroclaw Medical University in Nutritional Science. She published many papers in national and international Journals. Her research interests include nutritional status assessment in different populations, the role of trace elements in pregnancy and their effects on antioxidant status. She is vice-chairman of Polish Dietetic Society Wroclaw Section and practicing dietitian. Currently she is working as Assistant Professor, Department of Food Science and Dietetics, Faculty of Pharmacy, Wroclaw Medical University, Wroclaw, Poland.

Research Interest: diet and health; nutrition during pregnancy; clinical nutrition; trace elements in nutrition

 

dr. n. med. Preeti Agrawal – Polska (Poland)

Dr Preeti Agrawal jest doktorem nauk medycznych, specjalistą II stopnia z ginekologii i położnictwa. Jest prezesem Fundacji Kobieta i Natura, prowadzi we Wrocławiu Szkołę Świadomego Macierzyństwa.

Jest autorką publikacji pt:

 • „Siła jest w Tobie. Zdrowie ciała, emocji i ducha w drugiej połowie życia”
 • „Menopauza. Mity i rzeczywistość”
 • „Zdrowa dieta przed poczęciem i w czasie ciąży”
 • „Kobieta i natura”
 • „Odkrywam macierzyństwo’
 • płyta DVD „Dotyk miłości. Masaż niemowląt”
 • płyta CD „Przygotowanie do naturalnego porodu poprzez wizualizacje”
 • płyta DVD „Poród w harmonii z naturą”

 W 2009 roku dr Preeti Agrawal za całokształt działalności na rzecz kobiet otrzymała Kryształowe Zwierciadło – prestiżową nagrodę miesięcznika Zwierciadło. Redakcja miesięcznika od lat publikuje wywiady z dr Agrawal. Tematyka wywiadów dotyczy problemów kobiecych – miesiączki, problemów z niepłodnością, zmian menopauzalnych, ciąży oraz najczęstszych chorób i dolegliwości kobiecych. Dr Agrawal jest także laureatką nagrody „Niezwykła Polka roku 2008” w woj. dolnośląskim.

Dr Preeti Agrawal, MD, PhD, is a specialist in gynecology and obstetrics. She is the president of the Foundation Woman and Nature. She’s been practicing gynecology in Wrocław (Poland) since last 20 years.  

Dr Agrawal is author of the following publications:

 • „The power is in you. Physical, emotional and spiritual health in the second half of life”
 • „Menopause. Myths and Reality”
 • „Woman and Nature”
 • „Discovering Motherhood’
 • „Preconception and pragnancy diet”
 • „Postpartum diet”
 • „Breasts’ health”
 • „Teenage health” 
 • DVD „Touch of Love”- film about baby massage
 • CD „Preparation for Natural Childbirth through Visualization”
 • DVD „Birth Quality – Life Quality”- film about conscious birth – available in English

 

In 2009 for the achievements in the field of women’s health Dr Preeti Agrawal was awarded Kryształowe Zwierciadło (Cristal Mirror) prize, a prestigious award of Zwierciadło monthly. The magazine for years has been publishing interviews with Dr Agrawal. The interviews focus on women problems – menstruation, sterility, menopausal changes, pregnancy and most popular female illnesses and health issues.

Dr Agrawal is a laureate of the „Unusual Polish Woman of 2008” contest in Lower Silesi in Poland (see diploma).

  

Prof. Li Jie – Holandia (Netherlands)

W 1997 r. ukończył studia doktoranckie i rozpoczął studia podoktoranckie pod kierunkiem prof. Wendelaar Bonga z Uniwersytetu Nijmegen, których tematem był mechanizm apoptozy (programowanej śmierci komórek). Dr Li Jie jest autorem wielu artykułów naukowych z zakresu fizjologii, endokrynologii, fizjologii stresu oraz programowanej śmierci komórek. Od roku 1992 dr Li Jie naucza i praktykuje w Holandii. Jego specjalnością jest Klasyczna Medycyna Chińska, a prawdziwą pasją – zachowanie i popularyzowanie tej starożytnej wiedzy. Podążając za swoją misją podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności wśród terapeutów, nauczycieli i studentów TMCh, założył TCM School Qingbai (www.qingbai.nl) w Holandii i jest jej opiekunem naukowym, stworzył także instytut naukowo-badawczy Klasycznej Medycyny Chińskiej (www.tcmclassics.org). Od 1998 r. prowadzi wykłady dla zaawansowanych dla Holenderskiego Lekarskiego Stowarzyszenia Akupunktury (NAAV). Ponadto dr. Li Jie posiada tytuł profesora przyznany przez Uniwersytet TMCh w Shandong, Chiny. Wykłada na kongresach w Austrii i Szwajcarii, a także regularnie prowadzi zajęcia na Kongresie TMCh w Rothenburgu.

Dr. Li Jie (Ph.D) is practicing for more than 20 years in The Netherlands. In his practice dr. Li Jie has dealt with many different medical cases.

In 1989, dr. Li Jie finished his master training at the Beijing Medical University in China. He participated as a doctor in research concerning chemical induced liver diseases and the use of chinese herbs for the prevention of these diseases. In 1997, he finished his Ph.D. and post doctoral study with prof. Wendelaar Bonga from the Nijmegen University in The Netherlands.  
Dr. Li Jie has published many scientific articles in the field of physiology, endocrinology, stress physiology and cell program death.  
Since 1992, he is active in the development of TCM in The Netherlands. He is one of founders of the Qing-Bai TCM Academy and has been involved in TCM teaching and practice for more than 20 years. Currently, he is a professor of the Shandong TCM University (Jinan, China), academic supervisor for the Dutch Acupuncture Association (NVA) and academic supervisor of the Qing-Bai TCM University. 
For nine years he was an advanced lecturer for the Dutch General Practitioner (GP) Acupuncture Association (NAAV). Dr. Li Jie is lecturing internationally and is often asked as a speaker on conferences, such as the TCM congress in Rothenburg (Germany). At the moment he is involved in the development of international education of classical TCM and advanced TCM.

 Dr. Li Jie is currently practicing in Nijmegen, The Netherlands.

 

Dr hab. prof. Bożena Ryszawska – Polska

Promotor zdrowia, doradca w zakresie zdrowego stylu życia i odżywiania. Edukacją zdrowotną zajmuje się od 1987 roku. Jest absolwentką International School of Holistic Healing i International Macrobiotic Institute w  Szwajcarii (1987-1990) oraz Podyplomowego Studium Promocji Zdrowia na Akademii Wychowania Fizycznego (1998) we Wrocławiu. Uczestniczyła w kursach, które prowadzili najlepsi nauczyciele makrobiotyki: Michio i Aveline Kushi, Denny Waxman, Bill Tara, Rik Vermuyten, Cornelia Aihara, Steven Acuff.  Jest założycielką i prezesem stowarzyszenia Ośrodek Edukacji Makrobiotycznej. Od 1998 roku wykłada na Podyplomowym Studium Promocji Zdrowia oraz Podyplomowym Studium Psychosomatycznych Technik Jogi  w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Prowadzi  także zajęcia z promocji zdrowia w Studium Edukacji Ekologicznej we Wrocławiu. Pracuje jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Prowadzi wykłady i warsztaty gotowania pozwalające odbudować poczucie wpływu na zdrowie m.in.: Gotowanie dla dzieci, Zdrowie kobiety, Dieta makrobiotyczna w profilaktyce chorób cywilizacyjnych, Wzmacnianie witalności i odporności, Odkwaszanie organizmu. Przez wiele lat prowadziła i organizowała w ramach stowarzyszenia cykle wykładów, warsztatów oraz stałą grupę wsparcia dla osób zainteresowanych naturalnym, ekologicznym stylem życia i odżywiania.

 

[yuzo_related]

Kategorie: