Prelegenci XI Konferencji Medycznej- dr Marzanna Radziszewska-Konopka

Dr n. med. Marzanna Radziszewska-Konopka

 

Lekarka z ponad trzydziestoletnią praktyką zawodową. Przez wiele lat kierowała Zakładem Audiologii Foniatrii i Laryngologii w Instytucie – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie i szkoliła słuchaczy Studium Techniki Audiologicznej przy Politechnice Warszawskiej. Przez siedem lat współtworzyła i koordynowała Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Jest autorem i współautorem wielu prac naukowych, współtwórcą materiałów szkoleniowych dla protetyków słuchu, poradnika i filmów szkoleniowych dla rodziców dzieci słabosłyszących. Jako rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej opiniowała materiały do kształcenia zawodowego protetyków słuchu. Była członkiem Rady Naukowej programu „Dźwięki Marzeń” Fundacji Orange oraz członkiem Zarządu Polskiego Komitetu Audiofonologii.

Od początku swojej lekarskiej praktyki obserwowała wpływ emocji na zdrowie i poszukiwała logicznego powiązania pomiędzy stanem umysłu i emocjami a zdrowiem fizycznym. Równolegle do praktykowania medycyny akademickiej zgłębiała komplementarne podejście do profilaktyki i terapii chorób. Ukończyła Instytut Recall Healing Gilberta Renaud, odbyła szkolenia u Gerarda Athiasa (Totalna Biologia) i Roberto Barnai (Biologika). Tłumaczyła materiały szkoleniowe do Recall Healing i redagowała merytorycznie książki: „Recall Healing. Uzdrawianie przez świadomość” Gilberta Renaud, trzy tomy publikacji „Programy rodzinne twoich chorób” Gerarda Athiasa oraz „Zrozum swoje choroby. Dekodowanie biologiczne” Patricka Obessiera.

Łączy empiryczną wiedzę z dziedzin Recall Healing, Totalnej Biologii i Biologiki z dowodami naukowymi akademickich nauk biologicznych. Stworzyła szkołę „ Vedica Akademia Psychobiologii”, w której uczy studentów rozpoznawania emocjonalnych kodów chorób i metod pracy nad rozwojem świadomości zainspirowanych między innymi pracami Davida Hawkinsa i Kena Wilbera. Pracuje z emocjonalnymi przyczynami chorób w ramach indywidualnych konsultacji.


Szczegóły konferencji