Sympozjum położnicze 2012

Relacja z sympozjum „Nowoczesne praktyki w położnictwie i neonatologii”.

W dniach 5 -6 października 2012 r. odbyło się V Międzynarodowe Sympozjum pt Nowoczesne praktyki w położnictwie i neonatologii. Organizatorem Sympozjum była Fundacja Kobieta i Natura oraz Zakład Położnictwa Praktycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Na czele komitetu organizacyjnego stanęła dr Preeti Agrawal, a przewodniczącym komitetu naukowego był  prof. dr hab. Marian St. Gabryś. Z najrozmaitszych zakątków świata przyjechali do Wrocławia wybitni specjaliści, by podzielić się z  uczestnikami wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w zakresie nowoczesnego położnictwa i neonatologii. Głównym tematem obrad były nowoczesne techniki zwiększające szanse na poród fizjologiczny oraz optymalna opieka nad kobietą po porodzie i noworodkiem

 Na wstępie konferencji dr Preeti Agrawal prezes Fundacji Kobieta i Natura podkreśliła, że polskie położnictwo i neonatologia przechodzą w ostatnich latach proces głębokich zmian. Z jednej strony postęp technologii przyczynił się do ratowania życia matki i dziecka w trudnych stanach medycznych, z drugiej zaś strony wiele procedur medycznych jest zwyczajnie nadużywanych. W efekcie przeważająca większość rodzących może się spodziewać co najmniej jednej interwencji w trakcie porodu. Doktor Agrawal wyjaśniła, dlaczego tak ważne jest nowe spojrzenie na sposób, w jaki przychodzą na świat nasze dzieci. Poród to zjawisko fizjologiczne i naturalne, jednak w bardzo  często jest traktowany jak patologia, którą należy niezbędnie wspomagać z zewnątrz rozmaitymi interwencjami. Doktor przypomniała, że od kwietnia ubiegłego roku obowiązuje nowy standard opieki okołoporodowej. Apelowała do zebranych, by to ministerialne rozporządzenie nie pozostało  jedynie pustym zapisem. Naszym obowiązkiem jest szkolenie się, by lepiej poznać i zrozumieć fizjologię porodu oraz długofalowe  konsekwencje  interwencji medycznych dla  matki i dziecka- zakończyła swoje wystąpienie.

 

Następnie uczestnicy mogli zapoznać się z fragmentami filmu zrealizowanego przez zespół Fundacji Kobieta i Natura – „Opieka i pielęgnacja noworodka w harmonii z naturą”. Film w prosty sposób pokazał jak poprzez masaż, dietę, kangurowanie i zabiegi pie­lęgnacyjne dbać o zdrowie najmłodszych. Profesor Michael Stark światowej sławy ginekolog i chirurg przedstawił  w swoim wystąpieniu badania dotyczące bezpieczeństwa operacji cesarskiego cięcia i jego długofalowych konsekwencji dla matki i dziecka.  Wskaźnik urodzeń przy pomocy cięć cesarskich rośnie, co wiąże się z krótko- i długoterminowymi zagrożeniami. Profesor uznał cięcie cesarskie Misgav Ladach jako  uniwersalną i zalecaną metodę. Po pierwsze, zabieg trwa krócej i pobyt w szpitalu jest krótszy. Po drugie, podczas zabiegu pacjentka traci mniej krwi, a po operacji odczuwa mniejszy ból. Kobieta po tak wykonanym cesarskim cięciu szybciej dochodzi do formy. To wszystko sprawia, że matka może opiekować się dzieckiem, karmić je zaraz po urodzeniu, tak jak to się dzieje po naturalnym porodzie.

Profesor odniósł się również do kwestii lawinowo rosnącej liczby cesarskich cięć:
– Jako lekarz ginekolog mogę powiedzieć, że najlepszy jest poród naturalny. Cesarskie cięcie wykonuje się wtedy, kiedy są do tego wskazania medyczne. Nie powinniśmy robić operacji tylko dlatego, że jest to proste i bezpieczne – podkreślił profesor.

O tym, jak rodzaj porodu wpływa na stan zdrowia dziecka opowiedział prof. Ryszard Lauterbach, jeden z najlepszych w Polsce neonatologów. O ile cięcie cesarskie jest cudowną metodą ratującą życie, o tle wpływa na pojawienie się objawów ubocznych i to zarówno dla rodzącego się dziecka jak i matki. W podejmowaniu decyzji o przeprowadzeniu cięcia, zawsze należy brać pod uwagę zagrożenia wynikające z tej metody porodu. Debra Pascali-Bonaro, przewodnicząca Międzynarodowej Organizacji Mother Baby Childbirth (IMBCO) wskazała na kluczowy udział doul we współczesnej opiece położ­niczej. Doule odgrywają ważną rolę we wspieraniu i polepszaniu samopoczucia matek, a także sprawiają, że doświadcze­nie porodu staje się pozytywnym wspomnieniem, wzmacnia więź matki z niemowlęciem, zwiększa szansę na karmienie piersią oraz redukuje wiele form interwencji medycznych.  Z kolei ceniona na całym świecie  położna, Ina May Gaskin pokazała jak wykorzystać  fizjologię w tzw. „trudnych porodach”. Z kolei dr Susan Ludington , współtwórczyni metody kangurowania wcześniaków i noworodków urodzonych w terminie opowiedziała o niezastąpionej roli matki w opiece nad noworodkiem.

 

Profesor Jerzy Szczapa z  Kliniki Zakażeń Noworodków Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, przybliżył zagadnienia związane z  naturalnym karmieniu noworodka. Z kolei Regina Wolska opowiedziała o wykorzystaniu arteterapii w opiece nad ciężarnymi rodzącymi i kobietami po porodzie. W dzisiejszych czasach arteterapia pomaga w rozładowy­waniu negatywnych emocji, ma pozytywny wpływ na samopoczucie, a także polepsza jakość życia. Podkreśliła szczególną  rolę tej techniki w pokonywaniu lęku i bólu porodowego. Thomas Attlee omówił często nierozpoznawane konsekwencje traumy okołoporodowej oraz ich potencjalny wpływ na życie dzieci oraz matek. Wytłumaczył jak działa Terapia Czaszkowo-Krzyżowa oraz jak może pomóc w złagodzeniu efektów traumy porodu, zarówno przed jak i po narodzinach. O wczesnym wspomaganiu rozwoju i rehabilitacji niemowląt według koncepcji NDT Bobath opowiedziała Katarzyna Urban.

 

Jako ostatni wystąpił prof. Jacek Rudnicki, neonatolog z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Profesor w swoim referacie przedstawił badania wskazujące wpływ edukacji poporodowej na właściwy rozwój noworodka i zapewnienie mu bezpieczeństwa. Zakończeniem pierwszego dnia Sympozjum był koncert prof.Jacka Rudnickiego oraz multimedialny pokaz fontanny.

6  października odbyły się warsztaty posympozyjne z zakresu: technik ułatwiających trudny poród ;  opieki doul poporodowych; kangurowania  wcześniaków oraz wykorzystania osteopatii podczas porodu.

Sympozjum oraz warsztaty okazały się doskonałą platformą do wymiany poglądów, wiedzy i doświadczeń  środowisk medycznych w zakresie współczesnego położnictwa i neonatologii.