Procedury podczas porodu

„Kiedy większość kobiet zrozumie, że rodzenie jest niepowtarzalną okazją do wejścia w kontakt ze swoją prawdziwą siłą i staną się one gotowe do wzięcia odpowiedzialności, odzyskamy potęgę narodzin i pomożemy rozwinąć się technologii, która powinna jedynie służyć kobietom w rodzeniu.”

                                                    Dr.Christian Northrup Women’s Bodies Women’s Wisdom

Przybliżmy procedury jakie pojawiają się przy porodach szpitalnych.

Golenie łona

Golenie łona zostało wprowadzone we wczesnej historii porodów szpitalnych jako zabezpieczenie przed infekcją. Późniejsze badania wykazały, że częstość infekcji była właściwie większa u kobiet, które były golone, więc większość instytucji na świecie zarzuciła tę praktykę. Niestety w większości polskich szpitali wciąż pozostaje to działaniem rutynowym.

Lewatywa

kiedyś procedura ta była uważana za konieczną w większości szpitali i stosowano ja w chwili przyjęcia. Obecnie jest mniej powszechna i możesz bezpiecznie jej odmówić. Są jednak sytuacje, gdy lewatywa pomaga w rozpoczęciu porodu.

Czy można jeść i pić w czasie porodu

Może zastanawiasz się czy powinnaś jeść lub pić w czasie porodu. Większość szpitali już od momentu przyjęcia wymaga ograniczenia jedzenia i picia. Powody tego postępowania są raczej historyczne niż naukowe. Za tym postępowaniem kryje się obawa, że jeśli kobieta będzie potrzebowała cesarskiego cięcia w znieczuleniu ogólnym, mogłaby zwymiotować a pokarm zostanie zaaspirowany do płuc, w czasie gdy jest nieprzytomna.. Ci, którzy wprowadzali te zasady, mieli nadzieję, że ograniczenie jedzenia i picia podczas porodu, zagwarantuje, że pusty żołądek zabezpieczy kobietę przed wymiotami i związanymi z tym komplikacjami. Znieczulenie ogólne było jedynym sposobem znieczulenia, używanym podczas cięcia cesarskiego, dopóki znieczulenie nadoponowe nie weszło do powszechnego użytku kilka lat temu. Kobiety poddane znieczuleniu nadoponowemu podczas cięć cesarskich nie ulegają tak łatwo nudnościom, a nawet jeżeli wymiotują, są przytomne i dlatego nie ma niebezpieczeństwa zachłyśnięcia się zawartością żołądka. Nawet gdyby istniała taka potrzeba są dobre techniki znieczulające, które skutecznie zapobiegają zachłystowemu zapaleniu płuc.

Niektóre szpitale na świecie pozwalają kobietom jeść lekkiego posiłku (np.kanapki, zupa ) i pić  do woli (miód w wodzie czy herbatce ziołowej, sok jabłkowego) podczas porodu. Zniesienie ograniczeń, szczególnie jeśli chodzi o picie, zapobiega odwodnieniu i osłabieniu rodzącej podczas porodu. Popijanie płynów jest dla większości kobiet ważniejsze niż jedzenie. Wiele z nich oddycha przez usta w najbardziej intensywnej fazie porodu, tak że każdy napój przynosi oczekiwaną ulgę. Naturalnie kobieta, która pije podczas porodu, będzie musiała w końcu oddać mocz. Kiedy kobieta oddaje mocz w regularnych odstępach podczas porodu, jej cewka moczowa rzadko staje się na tyle obrzęknięta, by konieczne było założenie cewnika dla opróżnienia pęcherza moczowego. Poza tym zejście z łóżka w celu skorzystania z toalety, będzie miało korzystny wpływ na akcję porodową.

Prawdopodobnie krótki czas , jaki przewidziano dla kobiet w szpitalach na samodzielny poród, jest bezpośrednio związany z praktyką powstrzymywania się od jedzenia i picia podczas porodu. Kiedy kobieta po kilku godzinach porodu staje się głodna, przebieg porodu staje się mniej skuteczny. Infuzje dożylne (kroplówki) mogą zaspokoić zapotrzebowanie na płyny, lecz nie zapobiegną osłabieniu wynikającemu z głodu.


Fragment książki: Odkrywam macierzyństwo, dr Preeti Agrawal