Cięcie cesarskie a astma

Astma- ryzyko zachorowania

Zaskakuje fakt, że w wyszukiwarce internetowej na hasło „cięcie cesarskie” pojawia się w bazie niewiele odpowiedzi. Najbardziej znaczące, twarde dane, które można znaleźć po tym hasłem, odwołują się do faktu, że przy narodzinach przez cesarskie cięcie zwiększa się ryzyko zachorowania na astmę w dzieciństwie i w życiu dorosłym. Fińscy naukowcy badali ryzyko zachorowania na astmę i choroby alergiczne wśród dorosłych w wieku 31 lat (w populacji urodzonej w 1966 roku). Okazało się, że u osób urodzonych przez cesarskie cięcie ryzyko zachorowania na astmę było 3,23 – krotnie większe w porównaniu z osobami urodzonymi siłami natury. Z drugiej strony, nie zwiększało się ryzyko chorób alergicznych, takich jak gorączka sienna i egzema, czy ryzyko alergicznych tendencji w testach skórnych.

Inne choroby przewlekłe, a cięcie cesarskie

            W badaniach duńskich również stwierdzono, że poród przez cięcie cesarskie jest czynnikiem zwiększającym ryzyko zachorowania na astmę, ale nie na alergiczny nieżyt nosa. Z kolei badania brytyjskie mówią, że po urodzeniu przez cesarskie cięcie nie ma podwyższonego ryzyka alergii. Próbując interpretować te spójne wyniki badań, trudno nie uwzględnić dobrze udokumentowanego faktu, że problemy oddechowe występują znacznie częściej u noworodków po planowanych cesarskich cięciach niepoprzedzonych akcją porodową niż po cięciach wykonywanych w trakcie porodu oraz po porodach drogą pochwową.

Astma- choroba oddechowa, czy choroba alergiczna?

            Dziś zrozumiały jest dla nas fakt, że płód ma swój udział w zapoczątkowaniu porodu. Jedną z prawdopodobnych form tego udziału jest sygnał – wydzielanie do płynu owodniowego substancji niosącej informację, że płuca dziecka są dojrzałe. Co więcej, zdaje się, że hormony wydzielane przez matkę i dziecko podczas porodu umożliwiają dokończenie procesu dojrzewania płuc dziecka. Jest to jak obróbka wykańczająca prowadząca do stanu pełnej dojrzałości. Można więc przewidywać, że dzieci, które urodziły się w drodze cesarskiego cięcia niepoprzedzonego akcją porodową, są bardziej narażone na ryzyko trudności oddechowych nie tylko natychmiast po urodzeniu, ale także w późniejszym życiu. Zauważmy zatem: poród przez cesarskie cięcie zdaje się być czynnikiem podwyższającym ryzyko astmy nie jako choroby alergicznej, ale jako choroby oddechowej.

            O ile cesarskie cięcie nie jest właściwie istotnym czynnikiem ryzyka w chorobach alergicznych (przynajmniej tych klasyfikowanych jak atopowe, takich jak gorączka sienna, alergiczny nieżyt nosa czy egzema), może ono zwiększać ryzyko alergii pokarmowych. Według badań norweskich, dzieci alergicznych matek, urodzone przez cesarskie cięcie, narażone są na wysokie ryzyko uczulenia na jajka, ryby i orzechy.

 

Współczesne położnictwo potrzebuje odpowiedzi na pilne pytania typu: Jakie są długofalowe efekty przyjścia na świat przez poród indukowany? Jakie są długofalowe konsekwencje porodu przez cięcie cesarskie niepoprzedzone akcją porodową?


Tekst pochodzi z książki Cięcie cesarskie, a poród naturalny Michel Odent

źródło zdjęcia: unsplash.com