Czy nasze zdrowe kształtowane jest w macicy?

Człowiek nie został zaprogramowany do długofalowego myślenia. Przez miliony lat nasi tropikalni przodkowie żywili się tym, co byli w stanie znaleźć z dnia na dzień w swoim otoczeniu, zbierając mięczaki i łowiąc małe ryby w płytkich wodach, zbierając rośliny i owoce, żerując na padlinie czy polując. Po stosunkowo niedawnym nadejściu ery rolnictwa i hodowli zwierząt, musieli oni rozwinąć umiejętność przewidywania. Zostali zmuszeni do myślenia przynajmniej w kategoriach pór roku. Dziś mamy do dyspozycji tak zaawansowane technologie, że nagle musimy nauczyć się myśleć w kategoriach dekad lub stuleci. Dotyczy to wielu obszarów ludzkiej aktywności, a zwłaszcza kwestii narodzin.

Czy nasze zdrowie jest kształtowane w macicy?

Trudno jest nam przekroczyć naszą własną ludzką naturę. Przedstawiciele zawodów medycznych, zaangażowani w porody, nie są w stanie patrzeć dalej niż w okres bezpośrednio związany z porodem. Tak czy inaczej, zanim nastąpiła era uprzemysłowienia porodów, nie było powodów czy czynników skłaniających do tego, by stawiać pytania o możliwe długofalowe konsekwencje sposobu, w jaki przyszliśmy na świat. Wszyscy rodzili się drogą pochwową, po spontanicznym zainicjowaniu porodu, a matka i dziecko byli zdani na siebie i swoje możliwości radzenia sobie z tą sytuacją. Porody mogły być jedynie łatwiejsze bądź trudniejsze.

Ryzyko raka prostaty

Dziś mamy wiele rodzajów porodów ,,dolną drogą” i wiele rodzajów porodów drogą górną. Profesjonaliści w dziedzinie medycyny lekarze, położne, pielęgniarki – muszą natomiast zdawać sobie sprawę z tego, że prognozowana długość życia nowo narodzonego dziecka wynosi około 80 lat. By nakierować się na długofalowe myślenie, możemy posłużyć się jako narzędziem Bazą Danych Badań nad Zdrowiem Pierwotnym (the Primal Health Research Data Bank- www.birthworks.org/primalhealth). Baza zawiera setki pozycji bibliograficznych i opisów badań naukowych publikowanych w rzetelnych, kompetentnych czasopismach medycznych i naukowych. Wszystkie dotyczą korelacji pomiędzy tym, co się dzieje w trakcie ,,okresu pierwotnego” tym, co ma miejsce później w życiu, odnośnie zdrowia i zachowania (okres pierwotny obejmuje czas ciąży okres okołoporodowy i pierwszy rok życia). Wytropienie takich badań nie jest łatwe, ponieważ nie pasują one do obecnych klasyfikacji. Zapoznając się ogólnie z bazą, można stwierdzić, że we wszystkich dziedzinach medycyny prowadzone są badania wykrywające korelacje pomiędzy chorobami w życiu dorosłym, a tym, co miało miejsce, gdy matka była w ciąży. Można nawet na podstawie tej grupy badań wyciągnąć wnioski, z których wynika, że nasze zdrowie jest w znacznym stopniu kształtowane w macicy. Zaczynamy zatem przestawiać się na myślenie perspektywiczne, gdy czytamy na przykład, że mężczyzna jest chroniony przed ryzykiem zachorowania na raka prostaty, jeśli jego matka miała w ciąży stan przedrzucawkowy albo gdy czytamy, że ci, których życie w macicy przypadło na okres epidemii krztuśca (kokluszu), są w grupie podwyższonego ryzyka związanego z chorobą Parkinsona.


Tekst pochodzi z książki Cięcie cesarskie, a poród naturalny Michel Odent