Cięcie cesarskie, a astma

Cięcie cesarskie, a astma- statystyki

Zaskakuje fakt, że w wyszukiwarce internetowej na hasło „cięcie cesarskie” pojawia się w bazie niewiele odpowiedzi. Najbardziej znaczące dane, które można znaleźć pod tym hasłem, odwołują się do faktu, że przy narodzinach przez cięcie cesarskie zwiększa się ryzyko zachorowania na astmę w dzieciństwie i w życiu dorosłym. Fińscy naukowcy badali ryzyko zachorowania na astmę i choroby alergiczne wśród dorosłych w wieku 31 lat (w populacji urodzonej w 1966 roku) Okazało się, że u osób urodzonych przez cięcie cesarskie ryzyko zachorowania na astmę było 3-krotnie większe w porównaniu z osobami urodzonymi siłami natury. Z drugiej strony nie zwiększało się ryzyko chorób alergicznych, takich jak gorączka sienna i egzema, czy ryzyko wykrycia alergicznych tendencji w testach skórnych.

Komplikacje okołoporodowe, a cięcie cesarskie

Ten sam zespól sprawdzał ryzyko zachorowania na astmę w dzieciństwie, w wieku siedmiu lat. Efektem badan było odkrycie, że komplikacje okołoporodowe generalnie, a poród przez cesarskie cięcie w szczególności, były czynnikami podwyższającymi ryzyko. Inny zespól fiński by otrzymać informacje dotyczące astmy, zestawił dane z 1987 roku z Narodowego Rejestru Porodów (National Birth Register) z danymi z kilku rejestrów medycznych. Badania te (obejmujące niemal 60.000 dzieci) potwierdziły, ze ryzyko zachorowania na astmę w dzieciństwie było większe wśród tych osób, które urodziły sie przez ciecie cesarskie.

Badania duńskich i brytyjskich specjalistów

W badaniach duńskich również stwierdzono, ze poród przez cięcie cesarskie jest czynnikiem zwiększającym ryzyko zachorowania na astmę, ale nie na alergiczny nieżyt nosa. Z kolei badania brytyjskie mówią, że urodzeniu przez cesarskie cięcie nie ma podwyższonego ryzyka alergii. Próbując interpretować te spójne wyniki badań, trudno nie uwzględnić dobrze udokumentowanego faktu, ze problemy oddechowe występują znacznie częściej u noworodków po planowanych cięciach cesarskich niepoprzedzonych akcją porodową niż po cięciach wykonanych w trakcie porodu oraz po porodach drogą pochwowa. Nie mamy, niestety, w naszej bazie danych badan porównujących cięcia cesarskie przeprowadzone w trakcie porodu i cięcia planowane, bez akcji porodowej.

Rozwój płuc dziecka

Dziś zrozumiały jest dla nas fakt, że płód ma swój udział w zapoczątkowaniu porodu. Jedną z prawdopodobnych form tego udziału jest sygnał- wydzielanie do płynu owodniowego substancji niosącej informację, że płuca dziecka są dojrzałe. Co więcej, zdaje się, ze hormony wydzielane przez matkę i dziecko podczas porodu umożliwiają dokończenie procesu dojrzewania płuc dziecka. Jest to jak obróbka wykańczająca prowadząca do stanu pełnej dojrzałości. Można więc przewidywać, że dzieci, które urodziły się w drodze cesarskiego cięcia niepoprzedzonego akcją porodową są bardziej narażone na ryzyko trudności oddechowych nie tylko natychmiast po urodzeniu, ale także w późniejszym życiu. Zauważmy zatem: poród przez cesarskie ciecie zdaje się być czynnikiem podwyższającym ryzyko astmy nie jako choroby alergiczne, ale jako choroby oddechowej.

O ile cesarskie cięcie nie jest właściwie istotnym czynnikiem ryzyka w chorobach alergicznych (przynajmniej tych klasyfikowanych jak atopowe, takich jak gorączka sienna, alergiczny nieżyt nosa czy egzema), może ono zwiększać ryzyko alergii pokarmowych. Według badan norweskich, dzieci alergicznych matek, urodzone przez cesarskie cięcie narażone są na wysokie ryzyko uczulenia na jajka, ryby i orzechy.

Współczesne położnictwo potrzebuje odpowiedzi na pilne pytania typu: Jakie są długofalowe efekty przyjścia na świat przez poród indukowany? Jakie są długofalowe konsekwencje porodu przez cięcie cesarskie niepoprzedzone akcją porodową.

 


Tekst pochodzi z książki „Cesarskie cięcie, a poród naturalnyMichel Odent

Photo by freestocks.org on Unsplash

[yuzo_related] Tagi: ,

Kategorie: