Homeopatia dla dzieci i dorosłych

Homeopatia jako bezpieczne uzupełnienie leczenia

Homeopatia: definicja

Nazwa homeopatia wywodzi się od dwóch greckich słów: homoios – podobny i pathos – cierpienie. Twórcą tej metody był niemiecki lekarz Samuel Hahnemann. Sformułował on podstawowe prawo homeopatii „similla similibus curantur”, co oznacza „niech podobne leczy podobne”. Zasada podobieństwa jest istotą homeopatycznej sztuki leczenia. Homeopatia ma za zadanie pobudzić organizm pacjenta do walki, samoobrony i samoregulacji. Nie wyręczamy organizmu z jego naturalnych funkcji, nie wymuszamy określonych i jak nam się wydaje, słusznych reakcji. W leczeniu homeopatycznym pobudzamy naturalne funkcje i mechanizmy obronne organizmu. 

Zalety

Jakie są zalety stosowania leków homeopatycznych?

  • Leczą przyczyny, a nie tylko objawy choroby.
  • Mobilizują i wzmacniają naturalne siły odpornościowe organizmu.
  • Nie powodują szkodliwych działań ubocznych, co często towarzyszy lekom chemicznym.
  • Kiedy stosujemy je jako leki wspomagające leczenie, nie wywołują niepożądanych reakcji z innymi lekami.
  • Nie stwarzają niebezpieczeństwa przedawkowania, można je stosować przez długi okres czasu.
  • Są dobrze tolerowane.

Pamiętaj:

Środki homeopatyczne przyjmuje się około pół godziny przed lub po karmieniu (jedzeniu), podjęzykowo (w przypadku niemowląt granulki rozpuścić wodzie i podać w postaci płynnej).