Regulamin XII Festiwalu Zdrowia

Regulamin uczestnictwa w 12. Festiwalu Zdrowia

 • 1

Organizatorem Festiwalu Zdrowia jest Fundacja Kobieta i Natura.

 • 2

Siedziba Fundacji Kobieta i Natura znajduje się w Żernikach Wrocławskich, ul. Dębowa 31, 55-010.

 • 3

Zapisy na zajęcia odbywają się drogą elektroniczną na stronie www.kobietainatura.pl w zakładce Festiwal Zdrowia 2019

 • 4

Festiwal odbywa się w terminie 16 marca 2018r. od godziny 9:00 do 18.00 w części konferencyjnej hotelu Ibis Styles Wrocławiu. Rejestracja na Festiwal rozpoczyna się od godz. 7.30.

 • 5

W skład Komitetu Organizacyjnego Festiwalu Zdrowia wchodzą:

dr n. med. Preeti Agrawal

prof. Anil Agrawal

lek. Siddarth Agrawal

mgr. Ewa Kościelecka

mgr Marta Gierada

mgr Marta Młynarczyk

 • 6

Koszt uczestnictwa wynosi:
200 zł dorośli, 60 zł dzieci – płatne w terminie do 30 listopada 2018 r.
250zł dorośli, 75 zł dzieci – płatne w terminie od 1 grudnia 2018  do 17 lutego 2019 r.
300 zł dorośli, 100 zł dzieci – płatne w terminie od 18 lutego 2019 r.

Zapisy prowadzimy do 8 marca 2019 r.

Festiwal ma charakter informacyjno – promocyjny i ma na celu zwiększenie świadomości prozdrowotnej. Opłaty pokrywają całodniowy catering (obiad, przerwy kawowe), materiały edukacyjne oraz wyposażenie warsztatów w akcesoria i produkty niezbędne do ich przeprowadzenia.

Każdy uczestnik, który dokona zgłoszenia, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w terminie dwóch tygodni od dnia rejestracji. Po tym terminie Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszenia, celem odstąpienia miejsca osobie, która dokonała opłaty.

 • 7

Liczba miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzonych opłatą.

 • 8

Opłatę za uczestnictwo należy przelać na konto:

Bank PKO BP SA 11 1020 5242 0000 2902 0174 6601

Fundacja Kobieta i Natura ul. Dębowa 31, 55-010 Żerniki Wrocławskie – w tytule wpisać

imię, nazwisko, Festiwal Zdrowia 2019

 • 9

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Festiwalu opłata nie będzie zwracana. Możliwe jest zgłoszenie osoby na zastępstwo, w przypadku braku możliwości udziału w Festiwalu.

 • 10

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca lub godzin zajęć, jeśli wynika to z czynników obiektywnych (choroba, sytuacje losowe).

W takim przypadku opłata za warsztat nie będzie zwracana.

 • 11

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu, jeśli nie zbierze się grupa minimalna, która umożliwiałaby rozpoczęcie zajęć. W takiej sytuacji uczestnik w ramach opłaty może wybrać inny warsztat.

 • 12

Organizator nie odpowiada za zmianę prowadzącego zajęcia, która wynika z przyczyn losowych lub choroby. Organizator w takiej sytuacji zapewnia uczestnikom zastępstwo.

 • 13  Uczestnictwo w festiwalu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby utworzenia relacji z imprezy na stronie Fundacji Kobieta i Natura.
 • 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

[yuzo_related]

Kategorie: