Interwencja podczas porodu, a autyzm

Autyzm- czynniki

Niko Timberegn, jako etolog nawykły do obserwowania zachowania zwierząt, badał on w szczególności niewerbalne zachowania dzieci autystycznych. Jako etolog prowadzący Badania w terenie, prowadził obserwacje dzieci w ich środowisku domowym. Dzięki temu nie tylko zgromadził szczegółowe opisy swoich obserwacji, ale jednocześnie stworzył listę czynników wymienia, Które predysponują do autyzmu oraz tych, Które mogą wzmacniać jego symptomy. Tinbergen odkrył takie oczywiste czynniki w okresie okołoporodowym jak:

  • wywoływanie porodu,
  • poród kleszczowy,
  • poród ze znieczuleniem,
  • resuscytacja zaraz po urodzeniu.

Co ciekawe, po raz pierwszy wprowadził  zmienną jaka jest „indukcja porodu„.  Sprawdzał możliwe zależności pomiędzy trudnością utrzymania kontaktu wzrokowego u dzieci autystycznych, a brakiem tego kontaktu między matką i dzieckiem zaraz po porodzie.   W czerwcu 1991 r. raport Ryoko Hattori, psychiatry z Japonii, oceniał ryzyko wystąpienia autyzmu na podstawie miejsca urodzenia. Odkryła, ze dzieci urodzone w pewnym szpitalu były bardziej narażone na ryzyko autyzmu. W tym konkretnym szpitalu działaniem rutynowym było wywoływanie porodu na tydzień przed przewidywaną data i stosowanie złożonej mieszanki środków uspokajających, narkotycznych i  leków przeciwbólowych.

 

 Ryzyko autyzmu

Największe dotychczas opublikowane badania na temat okołoporodowych czynników ryzyka autyzmu są datowane na czerwiec 2002 roku. Badacze mieli do dyspozycji dane ze szwedzkiego Narodowego Rejestru Porodowego uwzględniając wszystkie dzieci urodzone w ciągu 20 lat (od 1974 r. Do 1993 r.), Mieli także do dyspozycji dane 408 dzieci (321 chłopców 87 dziewczynek) zdiagnozowanych jako autystyczne, wypisywanych ze szpitali w latach 1987 r.-1994 r. Dla każdego przypadku wybrano 5 odpowiadających przypadków w grupie kontrolnej, stanowiących łącznie grupę kontrolną w liczbie 2040 dzieci. Stwierdzono korelacje w stopniu istotnym statystycznie między ryzykiem autyzmu a:

  • cesarskim cięciem,
  • wynikiem w Skali Apgar poniżej 7 po 5 minutach od momentu urodzenia,
  • porodem matki poza Europą i Ameryką Północną,
  • krwawieniami  w trakcie ciąży,
  • codziennym paleniem papierosów we wczesnym etapie ciąży,
  • małymi wymiarami płodu względem wieku prenatalnego i wrodzonymi wadami

Do myślenia dają wyniki badań sugerujące tam, że symptomy autyzmu pojawiają wtedy, gdy nagle  po porodzie,  w nietypowy sposób zmienia się modelu przyrostu mózgu. W trakcie pierwszego roku życia po porodzie następuje nagły, znaczący wzrost wymiarów mózgu.

Musimy przy tym pamiętać, że okres okołoporodowy jest czasem reorganizowania rozwoju mózgu. Musimy Też uwzględnić istotność wyników badań, które sugerują, że u dzieci z zaburzeniami autystycznymi występują zmiany w gospodarce oksytocynowej- w sposobie, w jaki wydziela się u nich ,, hormon miłości ” (czytaj więcej…) . Z tego punktu widzenia okres okołoporodowy może być postrzegany także jako czas reorganizacji.


Tekst pochodzi z książki Cięcie cesarskie, a poród naturalny Michel Odent