Pierwsze minuty po porodzie

Pierwsze minuty po porodzie

Poród to bardzo wyjątkowy moment, stanowiący pomost pomiędzy okresem prenatalnym a poporodowym. Poród i pierwsze minuty po porodzie mają ogromny wpływ na całe życie. Nie bez wpływu jest to w jaki sposób dziecko przychodzi na świat. Okazuje się, że etap narodzin koduje schemat zachowania w procesach życiowych.

Bardzo istotne jest to, aby dziecko narodziło się w sposób naturalny, oczywiście jeżeli nie ma przeciwwskazań medycznych. Kiedy główka przechodzi przez kanał rodny aktywizują się czołowe partie mózgu; ważne dla umiejętności dokonywania wyborów, akceptacji zmian; skroniowe partie – mowa, kreatywność, wyobraźnia; i ciało modzelowate – filtr informacyjny i „autostrada dla przekazu informacji”.

Odruch więzi po porodzie

W pierwszych minutach po porodzie rozwija się odruch więzi. Jest to jeden z ważniejszych odruchów w życiu człowieka. Wpływa na poczucie własnej wartości, równowagę emocjonalną, intelektualną i fizjologiczną; otwartość na otoczenie, odwagę i odpowiedzialność. Aby się rozwinął, ważne jest zaspokojenie wszystkich zmysłów dziecka po porodzie:

  • wzrok – dziecko powinno zobaczyć mamę,
  • słuch  – dziecko powinno usłyszeć głos mamy
  • dotyk – należy położyć dziecko na brzuszku mamy, a ono rozpozna jej zapach i dopełznie do piersi
  • smak – ssanie piersi zaraz po porodzie

Dopiero wtedy należy odciąć pępowinę, gdyż w czasie pulsowania, mama przekazuje dziecku we krwi wszystko co ma najlepsze w sobie: substancje odżywcze i odpornościowe.  

Kiedy krew i maź płodowa wyschną, wówczas można wykąpać dziecko, zbyt wczesna kąpiel zwiększa wrażliwość skóry i skłonności alergiczne.

Moment rozwoju odruchu więzi pojawia się jeszcze kilkakrotnie, dlatego ważne jest by w pierwszym miesiącu życia dziecko przebywało blisko mamy. Czułość, ciepły dotyk, wzrok, słowo rozwijają najważniejsze zjawisko w życiu człowieka – więź z mamą. Jest to podstawą do budowy więzi z tatą,  następnie z rodzeństwem i dalej więzi społecznych.

Objawem braku odruchu więzi jest uzależnienie: od cukru, narkotyków, alkoholu, leków, opinii innych i in.

Odruch więzi ułatwia rodzicom spełnianie swoich naturalnych ról:

  • mamie – rolę opiekunki, pocieszycielki pełnej miłości i wsparcia,
  • tacie – z miłością i odpowiedzialnością pokazanie świata i wspieranie rozwoju.

Naturalne i swobodne stosunki rozwijają zdolności i umiejętności dziecka, dając mu poczucie bezwarunkowej miłości i własnej wartości.