Karmienie piersią dla zdrowia matki i dziecka

Karmienie piersią dla zdrowia matki i dziecka

Karmienie piersią to bezsprzecznie najzdrowszy sposób żywienia niemowląt i małych dzieci. Pokarm kobiecy jest substancją unikatową, spełnia warunki swoistego gatunkowo, idealnego pokarmu. Karmienie piersią, zgodnie ze współczesną wiedzą, jest jedynym sposobem żywienia niemowląt i małych dzieci zapewniającym im optymalny stan zdrowia i rozwój. Niesie korzyści zdrowotne zarówno dla matki jak i dla dziecka, a także dla rodziny i całego społeczeństwa.

Korzyści dla matki

 • Zapobieganie krwotokom poporodowym (oksytocyna powoduje obkurczanie mięśnia macicy)
 • Zmniejszenie ryzyka anemii z niedoboru żelaza (macica szybciej obkurcza się, później wracają miesiączki)
 • Szybsza utrata zbędnych kilogramów
 • Karmienie piersią przynajmniej przez 3 miesiące zmniejsza ryzyko wystąpienia nowotworu sutka. Karmienie każdego dziecka piersią przynajmniej przez 2 miesiące zmniejsza ryzyko nabłonkowego raka jajnika o 25%.
 • Ryzyko złamania szyjki kości udowej po 65. roku życia u kobiet, które karmiły piersią zmniejsza się o 50%. Jeśli karmienie każdego dziecka trwało dłużej niż dziewięć miesięcy efekt jest jeszcze silniejszy bowiem ryzyko złamania zmniejsza się o 75%.
 • Zwiększenie odstępów między kolejnymi dziećmi – wysoki poziom prolaktyny działa hamująco na czynność jajników i w naturalny sposób opóźnia powrót płodności i wydłuża odstępy między urodzeniem kolejnych dzieci.
 • Prolaktyna nastraja kobietę łagodnie i czule wobec dziecka. Matka jest spokojniejsza, cierpliwsza, lepiej znosi trud macierzyństwa, łatwiej czerpie z niego radość i satysfakcję.
 • Pożywienie idealnie dostosowane do wieku i potrzeb dziecka, skład pokarmu dostosowuje się do aktualnej sytuacji i możliwości trawiennych organizmu.
 • Dzieci karmione piersią rzadziej chorują i są rzadziej hospitalizowane

Karmienie piersią chroni dzieci przed:

 • próchnicą zębów mlecznych i stałych
 • wadami zgryzu

Karmienie piersią ma korzystny wpływ na:

 • Rozwój mowy i artykulację
 • Rozwój intelektualny
 • Dzieci karmione piersią osiągają lepsze od dzieci karmionych sztucznie wyniki w testach badających inteligencję w różnych grupach wiekowych.
 • Częsty, bezpośredni kontakt matki z dzieckiem oraz ich wzajemne oddziaływanie stymulują psychomotoryczny i społeczny rozwój dziecka.

Korzyści dla rodziny i społeczeństwa

 • Karmienie piersią stwarza unikatową, silną więź między matką a dzieckiem. Daje dziecku poczucie bezpieczeństwa, a matce satysfakcję z macierzyństwa. Matki, które karmią piersią w pierwszych dobach po porodzie, rzadziej odrzucają dzieci.
 • Pozytywne odczucia i relacje między matką i dzieckiem rodzące się w trakcie karmienia piersią mają wpływ na kształtowanie się więzi w obrębie całej rodziny.
 • Korzyści praktyczne – mleko matki karmiącej jest zawsze świeże, ciepłe, w każdej chwili gotowe do podania dziecku (w nocy, w podróży), co daje realną oszczędność czasu.
 • Aspekt ekonomiczny – karmienie piersią jest tanie, jego koszt sprowadza się do zapewnienia matce odpowiedniej diety. Koszty mleka w proszku, a także akcesoriów niezbędnych do żywienia sztucznego stanowią znaczący wydatek w budżecie rodziny.
 • Dzieci karmione piersią rzadziej chorują – redukcja wydatków na leczenie, badania laboratoryjne, hospitalizacje, rehabilitację, zwolnienia lekarskie. Mniejsze koszty ponosi nie tylko rodzina, ale całe społeczeństwo.
 • Karmienie naturalne jest przyjazne dla środowiska, jest niewyczerpanym i odnawiającym się źródłem pożywienia.

Połóg i dziecko. Warsztat świadomego macierzyństwa – część czwarta

 

Źródło: Materiały dla uczestników szkoły rodzenia, Fundacja Kobieta i Natura, Autorka materiałów: Agnieszka Miedzińska – Marczak