Ja i upływ czasu – świadome podejście do starości

Świadoma starość

Proces starzenia przebiega różnie u poszczególnych osób. Oczywiście najlepiej byłoby przechodzić go łagodnie, nie doświadczając negatywnych skutków. Wielu ludzi dzięki swojej pierwotnej konstytucji zachowuje pełnię zdrowia fizycznego i psychicznego do późnego wieku – by jednak to się udało, bardzo ważna jest świadoma starość, świadome podejście do procesu starzenia się. To nie przypadek, że niektórzy mają szczęście i są zdrowi. Świadome życie, łagodna osobowość i pozytywne nastawienie do świata i innych ludzi pozwalają nam czerpać radość i zdrowie z ostatniej fazy życia.

Nowa definicja starzenia się

Żyjemy w kulturze, w której większość ludzi wierzy, że starość jest równoznaczna z chorobami, depresją, zmęczeniem, niezadowoleniem i zapominaniem. W kulturze zachodniej wiele kobiet, zamiast wierzyć w swoją siłę, atrakcyjność i witalność przez całe życie, podświadomie czeka na okres, kiedy ich ciała i umysły osłabną wraz z wiekiem. Jako społeczeństwo kreujemy wzory myślenia, zachowania i lęki, które sprzyjają łatwemu ujawnianiu się najgorszej z fizycznych rzeczywistości. Możemy jednak odmienić naszą zbiorową negatywną postawę wobec starzenia się. Co możemy zrobić? Możemy traktować siebie jak pionierów nowego sposobu myślenia, w którym starzenie się zostanie zdefiniowane na nowo. Im więcej osób zignoruje zbiorowe lęki, tym większa jest szansa, że pozostaniemy zdrowi.

Kiedy ludzie starzeją się godnie, spadek sił fizycznych jest rekompensowany przez rozwój mądrości. Do zwiększenia witalności w starszym wieku najbardziej przyczyniają się te praktyki, które pogłębiają świadomość duchową. Konieczne jest jednak ich konsekwentne wprowadzanie w życiu codziennym.

Starość – ogromny dar

W  kulturach Wschodu kobiety po menopauzie cenione są za intuicję, mądrość i zdolność pozyskiwania wiedzy dla dobra społeczeństwa. W tych kulturach kobiety, osiągając wiek, w którym „zatrzymują swą mądrą krew”, zostawały prorokiniami, szamankami i uzdrowicielkami. Współczesne zachodnie społeczeństwo utraciło szacunek dla specjalnych darów kobiet po menopauzie, których jasność umysłu i przenikliwość są ogromnym darem dla społeczności, w której żyją.

 


stopka redakcyjna

Fragment pochodzi z książki: Siła jest w tobie, dr Preeti Agrawal